Chvíle pre seba

Chvíle pre seba

Čas, ktorý patrí len nám, chvíle strávené len pre seba. Doprajete si aktivity, pri ktorých ste len sami so sebou? Činnosti, pri ktorých sa cítite dobre a napĺňajú vás radosťou? Zaujímajte sa o niečo. Ak je niekto spokojný pri vykonávaní svojej záľuby, táto radosť sa prenáša aj do ďalších oblastí života. Človek so záľubami je viac […]